Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης - ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Κανονισμός Λειτουργίας Αίθουσας

Η λειτουργία της Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης υπόκειται στον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας. Όσοι κάνουν χρήση της αίθουσας οφείλουν να ακολουθούν τον κανονισμό αυτό.

  • Υπεύθυνοι για την σωστή λειτουργία της αίθουσας είναι ο Υπεύθυνος της Αίθουσας και δύο Τεχνικοί.
  • Για να χρησιμοποιήσει κάποιος την αίθουσα θα πρέπει να ζητήσει την άδεια από τον Υπεύθυνο, περιγράφοντας του σε ειδικό έντυπο που παρέχεται από το Γραφείο Τηλεκπαίδευσης, τον λόγο και τον τρόπο χρήσης της αίθουσας.
  • Ο ένας τεχνικός είναι υπεύθυνος για τηn σωστή συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της αίθουσας και την προετοιμασία της χρήση ανάλογα με την απαίτηση που θα υπάρχει. Επίσης, θα παρέχει υποστήριξη κατά τη διάρκεια χρήσης της αίθουσας.
  • Ο δεύτερος τεχνικός θα έχει ως τομέα ευθύνης του την σωστή λειτουργία της δικτύωσης της αίθουσας.
Επικοινωνία | Τελευταία Ενημέρωση: Τρ 21 Μαρ 2006 | [ Credits ]